...
Motto:

„...pentru o corabie, care nu ştie către ce port se îndreaptă, nici un vânt nu este favorabil ...” Lucius Annaeus Seneca (cca.4 î.e.n. - 65 e.n.)

Scop:

Crearea, comercializarea şi întreţinerea unui produs informatic „TrstSys” care prin utilizarea lui să permită clienţilor, implementarea unui sistem informatic propriu, în vederea îndeplinirii funcţiilor manageriale (previziune, organizare, antrenare, coordonare şi control) atît la nivelul de procesare a tranzacţiilor cît şi la toate nivelele de conducere (operaţională, tactică şi strategică).

Notă:

Această parte (publică, accesibilă ca şi utilizator neautentificat) a site-lui se referă la produsul informatic TrustSys şi este o prezentare a acestuia, respectiv a scopului urmărit de creatori.

Consider că prezentarea suportului teoretic Generalităţi a Metodologiei ce stă la baza creării, respectiv a Structurii rezultate în urma aplicării celor amintite anterior, a termeniilor şi definiţiilor folosite Glosar precum şi o descriere a interfeţelor de lucru ce vor fi utilizate de Dvs. Despre program ne vor ajuta atât la utilizarea sistemului cât şi la dezvoltarea continuuă a acestuia, în vederea atingerii scopurilor propuse, atât al firmei cât şi al creatorilor sistemului!